Stacja centralna dwutlenku chloru – niezawodna dezynfekcja!

Aktualności

Na etapie projektowania systemów dezynfekcji często pojawia się problem związany z koniecznością wprowadzania do wielu punktów instalacji technologicznej dwutlenku chloru. Obecne rozwiązania dostępne na rynku pozostawiają wiele do życzenia, a stacje uzdatniania wody, browary, mleczarnie czy zakłady przemysłu spożywczego chętnie wykorzystują możliwości, jakie przynosi nowoczesna technologia. Z możliwości tych skorzystał również ProMinent, opracowując autorski system przygotowania i magazynowania roztworu dwutlenku chloru – niezawodną stację centralną!

Budowa stacji centralnej dwutlenku chloru

Zadaniem stacji centralnej jest przygotowanie roztworu dwutlenku chloru — koncentratu o stabilnym stężeniu. Instalacja jest zbudowana z następujących elementów:

 • układu stabilizacji objętościowego natężenia przepływu wody rozcieńczającej wraz z precyzyjnym przepływomierzem,
 • generatora dwutlenku chloru,
 • zbiornika buforowego z układem odsysania oparów dwutlenku chloru i systemem drenażu koncentratu,
 • układu cyrkulacji dwutlenku chloru,
 • układu sterowania.

Instalacja do przygotowywania dwutlenku chloru – dlaczego jest potrzebna?

Cechą charakterystyczną środka dezynfekcyjnego, jakim jest dwutlenek chloru, jest jego niestabilność – rozkład z upływem czasu (tworzenie się chlorynów i chloranów). Aby zapobiec próbom dezynfekcji „starym koncentratem o zmienionym składzie”, konieczne jest jego odświeżanie.

Przygotowany koncentrat powinien mieć także ściśle zadane stężenie. Dlaczego to takie ważne? W instalacjach dezynfekcji środek ten jest z reguły podawany z zadanym objętościowym natężeniem przepływu lub proporcjonalnie do objętościowego natężenia przepływu dezynfekowanej wody w rurociągu głównym. Dlatego stabilność stężenia dezynfektanta stanowi klucz do skutecznej i wydajnej dezynfekcji.

Stacja centralna dwutlenku chloru
Stacja centralna dwutlenku chloru

Dlaczego warto zamontować stację centralną dwutlenku chloru w swoim zakładzie?

Stacja centralna dwutlenku chloru stworzona przez Prominent stanowi skuteczne rozwiązanie problemów związanych z koniecznością zapewnienia stałych dostaw odpowiednio stężonego koncentratu dwutlenku chloru do instalacji przemysłowych.

Jakie korzyści przynosi stosowanie naszego systemu? Przedstawiamy najważniejsze zalety!

 • Nowoczesny generator dwutlenku chloru wyposażony w reaktor wykonany z PVDF, co zapewnia kilkunastoletnią eksploatację bez konieczności wymiany reaktora. Możliwość wytwarzania koncentratu ClO 2 o dowolnym i stabilnym stężeniu w zakresie od 200 ppm do 2000 ppm (parametr możliwy do zadeklarowania w ustawieniach stacji centralnej).
 • Optymalizacja pracy stacji centralnej. Koncentrat jest magazynowany w małych objętościach, których wartość można ustalić w ustawieniach stacji centralnej poprzez zmianę nastaw w układzie sterowania. Zakres objętości możliwej do zadeklarowania wynosi od 1,0 dm 3 do kilkunastu dm 3 .
 • Automatyczne odświeżanie koncentratu w przypadku, w którym minął zadany w ustawieniach okres od ostatniego przygotowania świeżej objętości koncentratu (parametr możliwy do zadeklarowania w ustawieniach stacji centralnej).
 • System ewakuacji dwutlenku chloru ze zbiornika buforowego w przypadku wystąpienia wycieków, z jednoczesną blokadą wytwarzania nowej objętości koncentratu do czasu usunięcia przyczyny zaistnienia wycieku.
 • Brak emisji do otoczenia oparów koncentratu.
 • System cyrkulacji koncentratu do punktów wprowadzania dwutlenku chloru. Ma to istotne znaczenie w przypadkach znacznego ich oddalenia od stacji centralnej przy założeniu, że pobory dezynfektanta są okresowe i w małych objętościach. Takie rozwiązanie daje pewność, że dozowany dwutlenek chloru ma parametry zgodne z założonymi.
 • Pełna kontrola procesu przez system sterowania dający możliwość realizacji wszystkich niezbędnych funkcji koniecznych do prawidłowej pracy stacji centralnej. System wyposażony jest w układ autodiagnostyki i powiadamiania o sytuacjach alarmowych i ostrzegawczych, ma także wbudowany Web serwer. Istnieje również opcja komunikowania się sterownika PLC z systemem nadrzędnym oraz wyposażenia w układ powiadamiania poprzez SMS – oznacza to możliwość bezpośredniego podłączenia układu sterowania stacji centralnej do systemu wizualizacji i nadzoru (SCADA) w miejscu realizacji stacji centralnej oraz zdalną diagnostykę przez serwis ProMinent.
 • Interfejsy komunikacyjne poprzez magistrale, serwer www lub DULCOnneX. Zdalne monitorowanie zapewnia stałą kontrolę prowadzoną z bezpiecznej odległości w otoczeniu potencjalnie zagrożonym.

Nasze ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie magazynuje roztwór dwutlenku chloru w relatywnie małych objętościach, zapobiegając problemom w razie powstania jakichkolwiek nieszczelności, a także zapewnia stałe dostawy dezynfektanta. Instalacja może być użytkowana bezobsługowo, a łagodne starty i zatrzymania generatora wydłużają żywotność instalacji.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na wszelkie
pytania!

Szybki kontakt Zamów ofertę