Usuwanie mikrozanieczyszczeń – skuteczne sposoby na oczyszczanie wody

Brak kategorii

Mikrozanieczyszczenia obecne w wodzie stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Metale ciężkie czy pestycydy gromadzą się w wodach gruntowych i środowisku naturalnym, gdzie oddziałują toksycznie na ekosystemy. Jakie rozwiązania wykorzystuje się do skutecznego oczyszczenia wody z niepożądanych substancji?

Czym są mikrozanieczyszczenia?

Mikrozanieczyszczenia to substancje zakłócające naturalną równowagę biologiczną wód. Dzielimy je na organiczne (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, substancje powierzchniowo czynne, pestycydy) i nieorganiczne (metale ciężkie, radionuklidy). Źródłami zanieczyszczeń są przede wszystkim mokre i suche opady atmosferyczne, odpady, ścieki czy spływy z obszarów uprzemysłowionych.

Z powodu wysokiej trwałości mikrozanieczyszczenia mogą być transportowane w środowisku na bardzo duże odległości. Tradycyjne metody oczyszczania nie usuwają toksycznych substancji w wystarczającym stopniu. Mikrozanieczyszczenia mają szkodliwy wpływ na zdrowie konsumentów wody, dlatego podczas produkcji wody pitnej usuwa się substancje niepożądane, a dopiero potem zdatna do spożycia woda może trafić do odbiorców. Negatywne skutki są także odczuwane w przypadku wykorzystania zanieczyszczonej metalami ciężkimi wody w procesach przemysłowych – ich obecność może powodować powstawanie niepożądanych reakcji chemicznych.

Usuwanie mikrozanieczyszczeń – zastosowanie

Usuwanie mikrozanieczyszczeń znajduje powszechne zastosowanie w licznych procesach przemysłowych. Jakich?

  • Zaopatrzenie na wodę pitną (utlenianie żelaza, manganu i arsenu, poprawa wyglądu i ulepszenie smaku oraz dezynfekcja wody pitnej)
  • Oczyszczanie ścieków (niszczenie / redukcja ChZT i mikrozanieczyszczeń, redukcja osadów ściekowych)
  • Przemysł produkcji napojów i żywności (utlenianie żelaza i manganu, dezynfekcja wody mineralnej i wód popłucznych)
  • Baseny kąpielowe (niszczenie produktów ubocznych dezynfekcji, niezawodna bariera mikrobiologiczna oraz wytwarzanie krystalicznie czystej wody dzięki działaniu mikroflokulacji)
  • Przemysł (zwalczanie Legionelli i dezynfekcja wody chłodzącej)

Jak usuwać mikrozanieczyszczenia z wody?

Sposoby usuwania mikrozanieczyszczeń z wody zależą od ich rodzaju i właściwości. Powszechnymi sposobami na likwidację mikrozanieczyszczeń tworzących aglomeraty zawiesin są m.in.: sedymentacja, koagulacja i filtracja. Zadanie to staje się jednak trudniejsze w przypadku substancji rozpuszczonych w wodzie. Aby skutecznie pozbyć się tego rodzaju mikrozanieczyszczeń, wykorzystuje się techniki membranowe, wymianę jonową, sorpcję czy infiltrację.

Usuwanie mikrozanieczyszczeń nieorganicznych

Usuwanie mikrozanieczyszczeń nieorganicznych w postaci metali ciężkich czy radionuklidów polega przeważnie na wyodrębnieniu trudno rozpuszczalnych związków metali, a następnie usunięciu ich z wody. Skuteczną metodą jest także wymiana jonowa, procesy membranowe oraz infiltracja. Przy usuwaniu mikrozanieczyszczeń nieorganicznych dużą rolę w skuteczności procesu odgrywa zapewnienie optymalnego dla danego procesu pH.

Usuwanie mikrozanieczyszczeń organicznych

Mikrozanieczyszczenia organiczne występują w wodzie przeważnie w formie mieszanej, dlatego do ich usunięcia wykorzystuje się rozwiązania umożliwiające jednoczesne pozbycie się wielu z nich. Jednym z powszechnie wykorzystanych sposobów ich likwidacji jest sorpcja na węglu aktywnym. Skuteczność tej metody można podnieść poprzez utlenianie ozonem przyczyniającym się do transformacji związków refrakcyjnych do form biodegradowalnych. Sorpcja na węglu aktywnym jest również procesem obowiązkowym po procesie utleniania chemicznego z uwagi konieczność usunięcia powstających w jego trakcie produktów ubocznych.

Jak wybrać skuteczną metodę usuwania mikrozanieczyszczeń?

Wybór optymalnej metody pozwalającej skutecznie usunąć mikrozanieczyszczenia z wody zależy od rodzaju i właściwości mikrozanieczyszczeń. Częstym rozwiązaniem jest połączenie kilku sposobów oczyszczania, pozwalających wyeliminować jak największą ilość substancji niepożądanych. Jednym z takich rozwiązań może być na przykład generator ozonu OZONFILT OZMa przeznaczony do usuwania mikrozanieczyszczeń. Instalacja została zaprojektowana specjalnie do usuwania substancji śladowych. Urządzenie zwilża sproszkowany węgiel aktywny bez powstawania pyłu, dysperguje i dokładnie dozuje. Montaż generatora na ostatnich etapach oczyszczania w instalacjach oczyszczania ścieków komunalnych pozwala uniknąć gromadzenia się mikrozanieczyszczeń w wodach gruntowych czy środowisku – eliminacja substancji przyczynia się do zmniejszenia ilości mikrozanieczyszczeń przedostających się do ekosystemów.

generator ozonu OZONFILT OZMa

Warto pamiętać o odpowiedzialności ciążącej na zakładach przemysłowych generujących mikrozanieczyszczenia do środowiska. Wykorzystanie skutecznych sposobów usuwania z wody substancji pochodzenia nieorganicznego i organicznego stanowi istotny krok na drodze do tworzenia świadomego i ekologicznego przedsiębiorstwa.

Szybki kontakt Zamów ofertę