Woda pitna i basenowa na statkach żeglugowych

Aktualności

Woda to życiodajna substancja występująca na ziemi. Powierzchniowo zajmuje ona około 70% naszej planety. Większość zasobów tej cennej cieczy stanowią wody słone. Według danych z różnych źródeł zaledwie 2,5-3% wód to wody słodkie, pochodzące głównie z procesów parowania, skraplania oraz resublimacji. Wody słodkie odgrywają kluczową rolę w rozwoju życia na lądzie, na morzu i w powietrzu. W poniższym artykule poddany zostanie analizie proces pozyskiwania i wykorzystywania wody na jednostkach pływających. Flota morska i śródlądowa potrzebuje wody do bezawaryjnej pracy silników i automatycznego czyszczenia niektórych elementów konstrukcyjnych. Dla właścicieli statków najważniejsze jest jednak zapewnienie najwyższej jakości wody pitnej oraz w pełni higienicznej wody użytkowej dla członków załogi, pasażerów czy też przewożonych zwierząt. Gwarantują to jedynie odpowiednie zapasy wody pozyskane z wodociągów przybrzeżnych lub wygenerowane samodzielnie na statku z pobieranej na bieżąco wody morskiej. Celem nowoczesnych jednostek pływających jest całkowita samowystarczalność w tym zakresie. Dlatego większość statków, okrętów i promów wycieczkowych decyduje się na instalację własnych systemów uzdatniania wody morskiej.

Skąd pochodzi woda na statku?

Do niedawna wielkość zbiorników na wodę słodką był kluczowym czynnikiem wpływającym na długość i liczebność przewozu ludzi podczas morskich rejsów. Obecnie, dzięki postępowi technologicznemu możliwości te są niemal nieograniczone. Słodka woda na statku może pochodzić bowiem z dwóch niezależnych od siebie źródeł – stacji zlokalizowanych w portach lub z zasobników wchodzących w skład autonomicznych systemów uzdatniania wody morskiej.

Magazynami wody użytkowej na jednostkach pływających są zbiorniki hydroforowe. Przechowywana w nich, pod określonym ciśnieniem woda jest przepompowywana wszędzie tam gdzie jest potrzebna w danej chwili. Z racji, iż zgromadzone w zbiornikach zasoby wody mogą ulec skażeniu, jest ona automatycznie i regularnie dezynfekowana chlorem, bromem lub jonami srebra.

Zbiorniki z wodą pitną i użytkową na statkach muszą być odpowiednio zabezpieczone i odizolowane od pozostałych systemów wodnych jednostek np. chłodzących silniki napędowe. Bezpieczeństwo gwarantują oddzielne zbiorniki hydroforowe lub zawory zwrotne. Zarówno zasobniki wody słodkiej na statku, jak i cały system filtracji powinny być zaprojektowany tak, by umożliwiać łatwe ich opróżnianie, czyszczenie i konserwację.

Które metody odsalania wody morskiej są najbardziej ekonomiczne i ekologiczne?

Statki mogą zużywać od kilku do kilkudziesięciu tysięcy litrów słodkiej wody dziennie. Dlatego tak istotny jest fakt, by zastosowane w nich systemy uzdatniania wody charakteryzowały się niskim zużyciem energii i były w pełni bezpieczne dla środowiska.

Jedną z podstawowych metod odsalania wody morskiej jest odwrócona osmoza. Proces ten wykorzystuje ciśnienie i półprzepuszczalną membranę, która zatrzymuje wszelkie substancje niepożądane. Odwrócona osmoza pozwala na odsolenie wody morskiej, ale także eliminuje różnego rodzaju mikrozanieczyszczenia, bakterie i wirusy. Ponieważ proces ten zachodzi bez tzw. przemiany fazowej, jego główną zaletą jest stosunkowo niewielkie zużycie energii. W ostatnich latach dostrzegalny jest znaczny rozwój technologiczny tej metody, z racji na fakt wykorzystywania coraz lepszej jakości membran filtrujących oraz specjalistycznych pomp wysokociśnieniowych.

Prognozuje się, że w najbliższym czasie nowoczesne i biodegradowalne nanomembrany wyeliminują całkowicie konieczność zużywania energii elektrycznej do oczyszczania i odsalania wody morskiej. Woda będzie przedostawała się przez filtry jedynie dzięki sile grawitacji ziemskiej, a nanomembrany będą płukane tą samą wodą, która została wyprodukowana przez urządzenie.

Komfort i samowystarczalność na pełnym morzu

Na pełnym morzu liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo ludzi. Wszystkie rozwiązania zastosowane na statkach muszą być w pełni sprawne i niezawodne przez całą dobę, niezależnie od warunków zewnętrznych. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że okręty, statki, promy i jachty wycieczkowe, zwłaszcza te luksusowe, zużywają naprawdę duże ilości wody. Dlatego też specjaliści z całego świata cały czas prowadzą badania i prace mające na celu udoskonalenie urządzeń i rozwiązań zapewniających dostęp do odpowiedniej ilości wody wysokiej jakości.

Oferowane przez ProMinent systemy uzdatniania wody są dostosowane do potrzeb statków wycieczkowych i nie tylko. Dzięki najwyższej jakości parownikom i urządzeniom do odwróconej osmozy, jesteśmy w stanie uzdatniać zarówno wodę morską, jak również pozyskaną z wodociągów w portach. Dostarczana w ten sposób woda jest dodatkowo dezynfekowana chlorem lub bromem. Wartość jej pH jest na bieżąco regulowana, zanim trafi do zasobnika z którego jest rozprowadzana po statku. Cały proces oczyszczania wody odbywa się w pełni automatycznie, co gwarantuje stały dostęp do wody najwyższej jakości.

Dysponując dużą wiedzą o specyfice funkcjonowania jednostek pływających, oferujemy niezwykle precyzyjną technikę uzdatniania wody, umożliwiającą zaspokojenie potrzeb wszystkich pasażerów i członków załogi. Dostarczane przez nas systemy gwarantują stały dostęp do najwyższej jakości wody pitnej oraz wody użytkowej. Bezpieczeństwo jednostki w szerokim tego słowa znaczeniu to priorytet oraz cel działalności prac i badań ProMinent.

Specjalizujemy się w uzdatnianiu wody przy użyciu metod w pełni nieszkodliwych dla środowiska, a przy tym w pełni efektywnych i ekonomicznych. Nasze systemy elastycznie reagują na warunki zewnętrzne oraz automatycznie dopasowują się do godzin szczytu zużycia wody. Pozwalają na stały dostęp do wody pitnej oraz na komfortowe korzystanie z basenów pokładowych oraz jacuzzi, niezależnie od pory dnia i nocy.

Szybki kontakt Zamów ofertę