Wydajne uzdatnianie wody chłodniczej w obiegach przemysłowych

Aktualności

Uzdatnianie ma na celu pozbycie się z zanieczyszczonej wody substancji niepożądanych między innymi poprzez filtrację, dezynfekcję lub odwróconą osmozę. Jakość wody stosowanej w procesach przemysłowych odgrywa istotną rolę zarówno w realizacji samego procesu, jak i utrzymaniu prawidłowego stanu technicznego instalacji. Dlaczego należy uzdatniać wodę wykorzystywaną do procesów technologicznych i jakie rozwiązanie warto wybrać?

Znaczenie uzdatniania wody chłodniczej dla procesów przemysłowych

Woda chłodnicza jest wykorzystywana w wieżach chłodniczych i wymiennikach ciepła. Jej rolą jest przekazywanie nadmiaru ciepła do atmosfery w procesie parowania. Dwa największe wyzwania stojące przed eksploatacją instalacji chłodniczej to ekonomiczna praca obiegu oraz ochrona przed korozją, osadami i wzrostem biologicznym.

Pod wpływem wilgoci oraz wysokiej temperatury metalowe elementy obiegów chłodniczych są narażone na korozję skutkującą w skrajnych przypadkach perforacją materiału. Grozi to utratą szczelności i wydajności instalacji, a co za tym idzie, koniecznością wdrożenia kosztownych prac remontowych. Warunki środowiskowe sprzyjają także nagromadzaniu się bakterii niebezpiecznych dla zdrowia. Ich obecność jest szczególnie niebezpieczna w zakładach przemysłowych zajmujących się produkcją żywności czy farmaceutyków.

Uzdatnianie wody chłodniczej – poznaj skuteczne sposoby

Zastosowanie urządzeń przeznaczonych do precyzyjnego dozowania inhibitorów i biocydów oraz montaż odpowiednich filtrów do uzdatniania wody chłodzącej pozwala zapewnić prawidłową, wydajną, bezpieczną i ekonomiczną pracę instalacji chłodniczych.

W wykorzystywanych przez nas rozwiązaniach skupiamy się na działaniu alternatywnych biocydów, które zapobiegają tworzeniu się osadów mikrobiologicznych oraz powstawaniu bakterii Legionelli w obiegu chłodniczym. Prawidłowo dozowane, oszczędnie stosowane alternatywne substancje takie jak dwutlenek chloru i ozon zapewniają skuteczną i bezpieczną dla środowiska dezynfekcję wody.

W ProMinent wykorzystujemy nowoczesne metody uzdatniania wody chłodniczej takie jak:

  • systemy dozowania do stabilizacji twardości, dezynfekcji i ochrony antykorozyjnej
  • technika pomiarowo-regulacyjna do sterowania odsalaniem oraz dozowaniem biocydów w zależności od wartości pomiarowych
  • filtry grawitacyjne w przypadku otwartych obiegów chłodzenia oraz generatory ozonu i generatory dwutlenku chloru do uzdatniania wody chłodniczej
  • kontenery gotowe do eksploatacji przeznaczone do kompletnego uzdatniania wody chłodzącej – z funkcją dozowania, pomiaru, regulacji i dezynfekcji dwutlenkiem chloru oraz zintegrowanym ogrzewaniem i klimatyzacją.
Regulator AEGIS S

Technika uzdatniania wody chłodzącej w praktyce

Jednym z przykładów praktycznego zastosowania instalacji do uzdatniania wody chłodzącej jest projekt zrealizowany przez nas w fabryce aluminium. Producent wytwarzał czyste aluminium przetwarzane na wlewki walcowane i prasowane. Aby otrzymać doskonałe właściwości materiału, wlewki musiały być poddawane chłodzeniu podczas obróbki – w trzech obiegach chłodzenia na godzinę przepompowywano łącznie 1600 m³ wody chłodzącej. Po zaostrzeniu lokalnych przepisów firma była zmuszona do zmiany metody dezynfekcji wody chłodzącej. Największym wyzwaniem była tutaj konieczność spełnienia surowych norm ustanawiających wartości graniczne dla wodociągów. Jak się okazało, dotychczas stosowane metody nie przynosiły oczekiwanych efektów.

W zakładzie przeprowadzono próbę z dwutlenkiem chloru (ClO2) i przetestowano generator dwutlenku chloru oferowany przez ProMinent. Próbę wykonano najpierw w jednym obiegu wody chłodniczej. Testy zakończyły się sukcesem, wszystkie wymagane parametry zostały osiągnięte. Dodatkową zaletą była znaczna redukcja kosztów dezynfekcji wody. Co więcej, ClO2 nie wpływa niekorzystnie na wysoką jakość aluminium. Instalacja produkuje 1500 g ClO2 na godzinę i jest umieszczona w oddzielnym kontenerze, skąd ClO2 zasila obiegi wody chłodniczej w siedmiu punktach dozowania. Niezależne laboratorium bada co miesiąc parametry wody pod kątem AOX, Legionelli i obecności związków organicznych oraz potwierdza nienaganną jakość wody.

Generator dwutlenku chloru Bello Zon CDLb

Nowoczesne sposoby na uzdatnianie wody chłodzącej – o czym należy pamiętać

Instalacja do dezynfekcji wody chłodniczej w obiegach przemysłowych oparta na innowacyjnych technologiach pozwala zakładom spełniać obowiązujące przepisy dotyczące jakości wody. Dzięki wdrożeniom rozwiązań stworzonych przez ProMinent nasi klienci odnotowali prawidłowe wartości laboratoryjne badanej wody oraz zmniejszenie dotychczasowych kosztów chemikaliów.

Należy pamiętać, że skuteczność rozwiązania zależy od dopasowania go do indywidualnych potrzeb i możliwości zakładu. Warto w tym celu skorzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów. W naszej firmie dysponujemy wykwalifikowaną kadrą, wysokiej jakości produktami oraz technologią pozwalającą tworzyć instalacje uzdatniania wody chłodniczej spełniające nawet najbardziej rygorystyczne normy. Przekonaj się, co możemy dla Ciebie zrobić. Skontaktuj się z nami już teraz!

Szybki kontakt Zamów ofertę