Regulator AEGIS II

Brak kategorii
procesy uzdatniania wody w obiegach chłodniczych

Nowy regulator do kontroli procesów uzdatniania wody w obiegach chłodniczych

Regulator AEGIS II zapewnia kontrolę oraz ciągły pomiar przewodności, stężenia biocydów i innych parametrów wody chłodniczej, aby utrzymać wymienniki ciepła i instalacje chłodnicze w dobrej kondycji.
AEGIS II rejestruje wszystkie parametry technologiczne wody oraz kontroluje funkcje niezbędne do prawidłowej pracy układu chłodniczego.

▪ Przewodność – sterowanie odsalaniem
▪ Pomiar korozyjności – określa czy stężenie inhibitora korozji jest odpowiednie
▪ Wartość pH – pomiar i regulacja pH wody
▪ Dozowanie biocydów: (2 możliwe tryby):
– w oparciu o regulator czasowy lub
– dozowanie na podstawie pomiarów np. redox lub chlor) – pomiar i regulacja stężenia biocydów utleniających

AEGIS II

Twoje korzyści:

▪ Dozowanie biocydu jest kontrolowane za pomocą regulatora czasowego
▪ Pomiar online i regulacja stężenia biocydu może odbywać się w sposób ciągły jeżeli jest taka potrzeba
▪ Zdalny dostęp i serwis poprzez web server
▪ Łatwa konfiguracja i wizualizacja przez Bluetooth/ WiFi/LAN/ /Ethernet
▪ Blokada odsalania po zadozowaniu biocydu – regulator czasowy
▪ Wymuszone odsalanie przed rozpoczęciem dozowania biocydu
▪ 10 diod LED sygnalizuje status urządzenia i stan przekaźników
▪ Duża elastyczność zastosowań – konfigurowalne moduły wej./wyj. zapewniają dopasowanie do wymagań Klientów.

Typowe aplikacje:

Kontrola i regulacja wszystkich najważniejszych parametrów obiegów chłodniczych w jednym urządzeniu:
▪ odsalanie obiegów chłodniczych / grzewczych,
▪ dozowanie biocydów,
▪ dozowane inhibitorów korozji / dyspergatorów, etc.,
▪ kontrola zadanych parametrów technologicznych obiegów chłodniczych.


Szybki kontakt Zamów ofertę