Jak zapobiegać rozwojowi Legionelli w hotelach i ośrodkach wypoczynkowych?

Brak kategorii

Legionella to niebezpieczna bakteria wywołująca legionellozę – ciężką zakaźną chorobę górnych dróg oddechowych. Normy prawne nakładają na zarządców obiektów publicznych, takich jak m.in. hotele i ośrodki wypoczynkowe, obowiązek zapewnienia czystej, bieżącej wody o określonej jakości i pozbawionej patogenów. Wykrycie obecności bakterii może spowodować przykre konsekwencje, zarówno prawne, jak i związane z roszczeniami osób poszkodowanych. Jakie działania należy więc podjąć, aby zapobiegać rozwojowi Legionelli i zapewnić gościom gwarancję bezpieczeństwa? Podpowiadamy.

Czym jest Legionella i w jaki sposób można się nią zarazić?

Legionella jest rodzajem Gram-ujemnej pałeczki wywołującej legionellozę zbierającą żniwo zwłaszcza wśród osób starszych i z obniżoną odpornością. Zakażenie tą chorobą układu oddechowego następuje poprzez wdychanie kropelek wody w postaci aerozolu, zawierających Legionellę. Bakterie Legionella występują m.in. w instalacjach wodociągowych, głowicach natryskowych pryszniców, klimatyzatorach, zraszaczach, fontannach czy na basenach. Jednym z czynników przyspieszających namnażanie bakterii jest temperatura. Bakterie z rodzaju Legionella najchętniej tworzą siedliska w miejscach o temperaturze wynoszącej około 40°C, choć potrafią przeżyć w temperaturze około 0-66°C.

Pałeczki Legionella wchodzą w skład biofilmu powstającego wewnątrz rurociągów i innych elementach pozostających w kontakcie z wodą. W zależności od stopnia i miejsca ich nagromadzenia mogą wywoływać sporadyczne lub stałe skażenie systemów wodnych. Doskonałym miejscem bytowania są długie i rozgałęzione sieci ciepłej wody w budynkach takich jak hotele i ośrodki wypoczynkowe. Aby pozbyć się bakterii oraz zapobiegać ich dalszemu rozwojowi, konieczne jest pozbycie się biofilmu stanowiącego ich naturalne środowisk. W przeciwnym wypadku bakterie mogą ponownie się namnażać.

Przepisy dotyczące budowy instalacji wodnych w budynkach

Zasady dostosowywania instalacji wodnych w celu ograniczania ryzyka zakażenia Legionellą określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ust. 2 § 120 jasno wskazuje, że instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C. Ust. 2a określa także sposoby dezynfekcji wody: Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70 °C i nie wyższej niż 80 °C.

Specjalistyczne systemy oczyszczania sposobem na czystą wodę pozbawioną Legionelli

Czynnikami, które sprzyjają rozwojowi bakterii Legionella, jest nie tylko ciepło, ale także mała prędkość przepływu oraz zaleganie wody. Dlatego jednym z ważniejszych sposobów na eliminację patogenów jest regularna kontrola i konserwacja urządzeń oraz profesjonalny system uzdatniania wody. W tym celu wykorzystuje się najczęściej dezynfekcję chemiczną – poprzez chlorowanie albo ozonowanie – lub dezynfekcję termiczną.

W ProMinent tworzymy skuteczne rozwiązania do niezawodnej eliminacji Legionelli oraz innych patogenów w rurach wodociągowych i obiegach chłodzenia. Wydajne, kompletne urządzenia, wykorzystujące dwutlenek chloru i ozon, likwidują biofilm i trwale zapobiegają jego ponownemu tworzeniu się.

Gamma X

Jednym z urządzeń stosowanych w systemach dezynfekcji jest elektromagnetyczna membranowa pompa dozująca gamma/X. Pompa umożliwia automatyczne, precyzyjne dozowanie substancji w instalacji, co daje pewność, że do systemu nieustannie trafia zadana dawka środka dezynfekującego, co gwarantuje odpowiednią jakość wody. Innym rozwiązaniem jest pompa perystaltyczna DULCOFLEX DF2a, przeznaczona do dozowania środków dezynfekcyjnych w basenach kąpielowych, które znajdują się w wielu ośrodkach wypoczynkowych i hotelach.

DulcoFlex DF2a

Bezpieczeństwo gości najwyższym priorytetem

Nawet najlepsze wyposażenie hotelu czy ośrodka wypoczynkowego nie zastąpi troski o kwestie bezpieczeństwa. Wykrycie Legionelli mogłoby wymagać podjęcia kosztownych działań w celu uzdatnienia wody oraz naprawy reputacji. Czysta i bezpieczna woda pitna stanowi jeden z kluczowych czynników odpowiedzialnego zarządzania obiektem. Dbałość o potrzeby gości pozwala utrzymać dobrą opinię o ośrodku oraz zachęcić do ponownego odwiedzenia danego miejsca.

Szybki kontakt Zamów ofertę